Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2019

"ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΩ" ΜΑΣ ...ΛΕΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

<<Ο Δήμος Κατερίνης υλοποιεί ως Lead Partner, 2 χρόνια τώρα, το συνχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο BIOWASTE. 
Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή σε Ευρωπαικούς Δήμους της καινοτόμας τεχνολογίας των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ACUs) και του σχεδιασμού Συστήματος Πληρώνω Όσο Πετώ (PAYT), το οποίο συντονίζω ως Project Manager. 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στο http://www.biowaste-balkanmed.eu>>

Κατερίνα Πόδα
Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κατερίνης
Κομποστοποίηση και καινοτόμες τεχνολογίες...
Ναι.
Είναι ένα...

Ένα μονοπάτι ...μονόδρομος, για όσους Δήμους θέλουν να βλέπουν αισιόδοξο αύριο.
Για Δήμους που αγαπούν τους πολίτες που κατοικούν εντός των δικών τους συνόρων.
Και βέβαια, είμαστε σε καλά χέρια.
Τα χέρια της Κατερίνας Πόδα.
Μιας ειδικού με γνώσεις, δεξιότητες και κέφι για προσφορά!


Δημήτριος Π. Κεραηλίδης
Συγγραφέας - Δημοσιογράφος

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
www.pirixios.gr
ker@ilidis

Δεν υπάρχουν σχόλια: