Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΣΤΟ ...ΚΑΡΣ - ΠΟΝΤΟΣ

Έτσι γλεντούσε τότε ο κόσμος.
Και τέτοιες Πανηγύρεις ήτο ο προπομπός των σημερινών...
Των σημερινών Πανηγύρεων.
Και να ξέρετε...

Τότε ο κόσμος ήξερε και γλεντούσε.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
www.pirixios.gr
Ker@ilidis

Δεν υπάρχουν σχόλια: