Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ...ΚΑΡΣ ΕΙΣ ΠΟΝΤΟΝ

Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρις εις το χωρίον Λάλογλη (περιφ. Κάρς).

Εις την πανήγυριν αυτήν προσήρχοντο προσκυνηταί από όλα τα χωρία ολόκληρου του Καυκάσου την 15ην Αυγούστου εορτήν της Παναγίας.
Χοροί τοπικοί ποντιακοί εχορεύοντο από μεγάλας ομάδας με τα ανάλογα όργανα.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
www.pirixios.gr
Ker@ilidis

Δεν υπάρχουν σχόλια: