Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ - ΤΟ SITE ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΙ ΟΧΙ ...ΜΟΝΟΝ

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ

Στην Μακεδονία κι από την Μακεδονία κι Ελλάδα, εδώ από την πατρίδα του Μεγαλέξανδρου, γεννήθηκε αυτή η ιδέα του Site των ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ...

Τo site των ΠΟΝΤΙΩΝ...
100 χρόνια μνήμης

19/05/2019

WWW.PIRIXIOS.GR